Solar Kadastro

 

Her çatı ve yapısal tesislerin, güneş ışığının açısına, sezona ve yüzeyin yapısına (pencere açıklıkları vb.)  bağlı olarak özel solar kapasiteleri vardır. Solar kapasite arazi özelliklerine ve komşu binaların gölgesine bağlı olarak farklık gösterir. Solar çatı yüzeylerinin kapasite bilgisi, Fotovoltaik ve güneş ışığından gelen enerji potansiyeli ile tahmin edile- bilir. Yapıların 3D modellerinin oluşturulması sayesinde çatı yüzeylerinin eğimleri belirlenerek komşu binaların gölge analizleri yapılır ve güneş ışığından faydalanma kapasitelerinin hesaplanır. Bu kriterler doğrultusunda sınıflandırılmış solar haritalar oluşturulur, böylece güneş ışığından maksimum yararlanma sağlanır.