LİDAR - Lazer Tarama

Lidar, İngilizce "light detection and ranging" kelimelerinin baş harflerini içeren bir kısaltmadır. Harita sektöründe Lidar ifadesi, havadan lazer ile profil oluşturma sistemi için kullanılır. Bu sistem ile yüzeylerin 3 boyutlu modellerinin çıkarılması sağlanmaktadır .Helikopter veya uçağa monte edilerek kullanılan Lidar sistemler; gölgede , gece, gündüz veya bulutlar arasında veri toplayabilmek için kızılötesine en yakın elektromanyetik ışık spektrumu (1.064 nm) kullanır. Ham Lidar verilerinde yer alan ağaç, bitki örtüsü ve yapılar bir takım hassas yarı otomatik teknikler kullanılarak kaldırılır ve son ürünler için sayısal arazi modeli oluşturulur. 

Lidar sistemleri, yükseklik verisi toplamak için geleneksel fotogrametrik yöntemlerden farklı birçok avantaj sunar. Bunlara örnek olarak;  Yüksek düşey koordinat hassasiyeti, hızlı veri toplama/işleme, birçok Ürün ile sağlan veri setleri oluşturabilme ve koşullara göre geniş aralıkta veri toplayabilme yeteneği söylenebilir.
Yükseklik eğrileri çıplak arazi üzerinde kullanılan yazılımlar ile otomatik olarak belirlenir, daha sonra gerekli düzeltmeler için bir farklı işlemlerden geçirilir. Bazı lazer ışınları ağaç örtüsünün altına geçebilirler. Dolayısıyla  Lidar nokta yoğunluğunun artması, zeminden lazer ışını yansıma ihtimalini artırır. Lidar ile hazırlanan sayısal arazi modelleri, eş yükseklik eğrileri oluşturulmasında kullanıldığı gibi hassas ortorektifikasyon işlemlerinde de kullanılır.

Lidar verisi, kazı çalışmaları için hacim hesaplama gibi işlemlerde  ullanılabilir. Lidar verileri, yeni bir ulaşım veya alt  yapı ağının planlama aşamasındaki geleneksel yersel ve hava ölçümlerini tamamlar. Tek geçişte daha geniş koridorları haritalama  yeteneği vardır.