True Ortafoto - Gerçek Ortafoto

Gerçek ortofoto nun standart ortofotolar dan en önemli farkı  projeksiyon  hatalarının giderilmesidir.  Projeksiyon hatalarının sadece sayısal arazi modeli ile değil ,çatı çerçevesi gibi sayısal vektör verileri de kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Gerçek ortofoto nun avantajı konumsallaştırılmış farklı görüntüler ve vektör haritalar ile çakıştırılabilmesidir. Bir gerçek Ortofotonun Oluşturulmasındaki Boşluklar Başka bir izdüşüm merkezinden alınan görüntüler ile kapatılmaktadır. Bu Şekilde Farklı Görüntüler kullanılarak Tru Ortofoto  elde edilmektedir.

 


Fotoğraflar