Standart Ortofoto

Sayısal Ortofoto'lar yeryüzünde bozulma olmaksızın ölçekli bir şekilde fotoğraf olarak gösterimidir.  Optik distorsiyon ve kamera eğikliği gibi etkenler nedeni il oluşan fotoğraf Bu düzeltmelerden sonra tekil fotoğraflar ortofoto mozaiğine dahil edilir ve son adımda bu tekil fotoğraflar arasındaki ton farklılıklarının giderilmesi için radyometrik düzeltme yapılır. Ortofoto mozaikler genellikle büyük arazi parçalarını kapsadığından tüm mozaik parçalar hainde teslim edilir. Sayısal ortofotolar tercih edilen kombinasyona göre kızıl ötesi veya doğal renkli şeklinde olabilir.

 


Fotoğraflar