Hava fotoğraf alımı

Fotogrametrik Halihazır harita üretimi, standart ortofoto üretimi, trueortofoto , SAM (Sayısal Arazi Modeli), SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) gibi harita amaçlı ürünlerin temel altlığını  Dijital Hava Fotoğrafları oluşturmaktadır.

Hava Fotoğrafları istenilen sonuç ürüne göre % 80 - % 60 enine ,  %30 - %60 boyuna bindirmeli olarak çekilmekte çekilen bu resim çiftlerden 3D stero model oluşturulmakta ve bu stero modeller yardımı ile istenilen sonuç ürün üretilmektedir.

Hava fotoğraf çekimlerinde firmamız Microsoft Vexel Ultra Cam Xp ve Microsoft Vexel Ultra Cam Falcon Preime hava kamerası kullanılmaktadır. Çekilen resimler 17310 pixel x 11310 pixel ebatlarında toplam 196 megapixel dir. Uçuş yüksekliğinde bağlı olarak GSD (yer örnekleme aralığı ) 3 cm den -35 cm kadar değişmektedir. Kamera sisteminde 9 adet pankromatik ,R,G,B & Cır olmak üzere 13 adet sensör vardır. Ve 16 bit görüntü üretmektedir.  Çekilen resimlerin dış yöneltme elemanları (x,y,z,omega,fi, kapa) IGI marka GPS/ İMU navigasyon sistemi ile belirlenmekte. Ve müşterilerimize hazır halede sunulmaktadır. Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda ayrıca dengelenmiş yöneltme parametreleri de hesaplanıp hazır halde verilmektedir.


Fotoğraflar